Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Boże Narodzenie będzie za:

...tu wszystko się zaczęło

Historia naszej parafii

Parafia p.w. Matki Bożej Królwej Polski w Widełce została erygowana w 1920 roku.

Obecnie funkcję Proboszcza pełni Ks. mgr Lucjan Kot, natomiast wikariat objął Ks. mgr Daniel Midura.

Odpust parafialny - 3 maja

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

 • Kaplica Klasztorna w Widełce p.w. Matki Bożej Różańcowej, odpust 7 października

 • Kaplica Kłapówka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, odpust 26 sierpnia

 • Historia parafii Widełka

  Pierwsze wzmianki historyczne o Widelce sięgają XVII w. Występuje tam jako średniej wielkości wieś wraz z sąsiednim Kupnem i Kłapówką. Widełka od początku swego istnienia należała do parafii Przewrotne, w diecezji krakowskiej. Przynależność parafii do tej diecezji trwała do dnia 13.05.1785 r., kiedy to Pius VI utworzył diecezję tarnowską. Krótko należała i do tej diecezji, by na mocy rezolucji Gubernium lwowskiego z dnia 24 października 1786 r., podpisanej przez biskupa tarnowskiego 20 listopada tegoż roku, a przemyskiego 02.12.1786 r., przejść do diecezji przemyskiej. W 1919 r., w dwu wioskach Widelce i Kłapówce zaczęła się rodzić myśl o budowie kościoła i utworzeniu nowej parafii. Kościół ów, jak motywowano w prośbie do Kurii Diecezjalnej, chciano zbudować jako wotum dziękczynne "na pamiątkę zmartwychwstania Polski - pod wezwaniem Maryi Królowej Polski". Motywem przewodnim prośby była zbyt duża odległość i trudna droga do kościoła w Przewrotnym. Biskup przychylił się do prośby parafian, zatwierdzając budowę kościoła oraz nadał ekspozyta w osobie księdza Antoniego Grębskiego, wikariusza w Przewrotnym. Praca przy budowie nowego kościoła trwała kilka lat. Dnia 14 września 1935 r. kościół został konsekrowany przez bpa Franciszka Bardę, Ordynariusza Przemyskiego. Parafia została erygowana 2 sierpnia 1920 r. Ks. proboszcz Grębski pracował w parafii 27 lat i zmarł 16 września 1947 r. Nowy proboszcz, ks. Kazimierz Szepieniec, przyczynił się do wybudowania w Widelce i Kłapówce nowych szkół. W 1971 r. proboszczem został mianowany ks. Józef Sokołowski. W 1980 r. wybudowano nową plebanię. 20 czerwca 1976 r. odbyły się pierwsze prymicje w parafii ks. Stanisława Sałaty MSF, który pracuje na Białorusi. W 1982 r. wybudowano budynek katechetyczny, który poświęcił bp Stefan Moskwa. W latach 1990-92 wybudowano w Kłapówce kaplicę dojazdową, której patronką zostaje Matka Boża Częstochowska poświęcona przez J.E.Ks. Bp.Stefana Moskwę 24 sierpnia 1991 roku. W latach 1993-94 wybudowano kaplicę cmentarną, którą poświęcił w czasie wizytacji kanonicznej już w 1994 r. bp Kazimierz Górny, Ordynariusz Rzeszowski. Jako wotum na rok wielkiego jubileuszu 2000 r, dzięki ofiarności indywidualnych i zespołowych fundatorów wykonano 8 witraży przedstawiających polskich świętych ostatniego stulecia, które poświęcił w czasie wizytacji kanonicznej w maju 1999 r. bp Edward Białogłowski. W dniu 3 sierpnia 2000 roku Ks. Biskup Ordynariusz ze względu na stan zdrowia przyjął rezygnację z probostwa Ks. Józefa Sokołowskiego a proboszczem mianował dotychczasowego wikariusza ks. Lucjana Kot. W roku 2006 odmalowano wnętrze kościoła i ze względu na brak miejsca na starym cmentarzu poświęcono krzyż pod nowy cmentarz. Poświęcenia dokonał Ks. Bp. Edward Białogłowski w czasie wizytacji kanonicznej w maju 2006 roku. W następnym roku odremontowano organy. A jako wotum na 90-lecie powstania parafii na nowym cmentarzu powstała ,,Kalwaria”, którą uroczyście poświęcił 12 marca 2010 roku Ks. Bp. Ordynariusz Kazimierz Górny. 14 lipca 2011 roku zmarł emerytowany proboszcz Ks. Kanonik Józef Sokołowski. Pochowany na cmentarzu parafialnym obok Pierwszego Proboszcza Ks. Antoniego Grębskiego.

  Dom zakonny

  Siostry Michalitki

  Przełożona: S. Estera Stadnicka oraz 5 sióstr, Zakrystianka: S. Wiktoria

  Do użytku wewnętrznego parafii.